MD 9 - Textalk Webnews

advertisement
MD 9
Kapitel 1:
Vi kommer att arbeta med kapitlet ”Mer om tal” under v.36 - 39.
När du har studerat det här kapitlet ska du:




förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten av ett tal
kunna skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform
kunna använda dig av Pythagoras sats
kunna några prefix för stora och små tal
Vecka 36
Tal i kvadrat: 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Kvadratrot: 11,12,13,14,15,16,17,18,19
Undersök och räkna med olika tal: 20,21,22,23,24,25,26,27
Rätvinkliga trianglar: 29,30,31
Pythagoras sats: 33,34,35,36,37,38,39,40
Vecka 37
Stora tal i tiopotensform: 41,42,43,44,45,46
Små tal i tiopotensform: 47,48,49,50,51
Tal i grundpotensform: 54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64
Räkna med tal i grundpotensform: 65,66,67,68,69,70
Prefix: 73,74,75,76,77,78,79,80,81
Vecka 38
Blåkurs, Kvadrater: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Kvadratrot: 12,13,14,15,16,17,18
Pythagoras sats: 19,20,21,22,23,24
Stora och små tal som tiopotens: 25,26,27,28,29,30,31,32
Stora och små tal som tiopotens: 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44
Negativa tal: 45,46,47,48,49,50,51,52,53,54
Vecka 39
Repetion
PROV!
Betygskriterier
G
På godkänt nivå skall du kunna
räkna enklare uppgifter av typen ”sju i kvadrat”, ”sju upphöjt i två” och förstå
begreppet kvadrat
känna igen begreppet kvadratrot
räkna med negativa tal ex. 6 + (-3), 8 - (-3)
förstå och räkna med enklare uppgifter i potensform och grundpotensform
lösa enklare uppgifter med hjälp av pythagoras sats
VG
G - nivå +
räkna uppgifter med negativa tal i alla fyra räknesätten
lösa ekvationer ex. X + 8 = - 2
använda pythagoras sats när du bara får uppgift om area och att figuren är kvadratisk
räkna med kvadratrot
MVG
G och VG - nivå +
räkna med kvadratrot där svaret blir decimaler
lösa problem med hjälp av pythagoras sats
lösa ekvationer ex. X2 = (-36)
Download