Geometri

advertisement
Taluppfattning och tals användning
Årskurs 9
Vecka
36
Mål
Begrepp
Bra träning
När vi är klara med
området ska du kunna:
Matteord som du ska
kunna använda dig av
Tänk på att det inte är ett krav
på att göra alla uppgifter utan
viktigast är att förstå!
Sortera tal i olika
talmängder
 Talmängder
Tal sid. 24
 Naturliga tal
Tal sid 8-9
Fördjupning
Tänk på att du kan
göra
problemlösningsuppgifterna på flera
olika sätt.
Problemlösning
Gamla NP
 Hela tal
 Rationella tal
 Irrationella tal
 Reella tal
Faktorisera tal
 Primtal
Delbarhet och primtal sid. 25
 Sammansatta tal
Delbarhet och primtal sid 10-11
Problemlösning
Gamla NP
 Primfaktorer
 Faktorträd
Räkna med negativa tal
 Negativa tal
Negativa tal sid. 26
Räkna med potenser
 Bas
Negativa tal 12
Tal i potensform sid.27
 Exponent
Tal i potensform sid 13
 Kvadratrot
Tal i kvadrat sid. 28
 Kvadratal
Kvadratrot sid. 29
37
Förstå vad som menas
med kvadratrot och
kunna beräkna
kvadratroten av ett tal
Blandat med negativa
tal sid. 32-33
Problemlösning
Gamla NP
Räkna med
kvadratrötter sid. 3435
Tal i kvadrat sid. 14
Kvadratrot sid. 15
38
Använda dig av
Pythagoras sats
 Pythagoras sats
Pythagoras sats sid. 30-31
 Katet
Pythagoras sats sid. 16-21
 Hypotenusa
39
Repetition och prov
Problemlösning med
Pythagoras sats sid.
36-37
Download