(Pedagogisk planering Mer om tal \345k.9)

advertisement
Pedagogisk planering v.34-41
Glanshammarskolan åk.9
Arbetsområde: Mer om tal
Inledning: Det är viktigt att vara trygg med den grundläggande matematiken.
Vi kommer att repetera de fyra räknesätten mycket under denna period.
Tolkade och konkretiserade mål:
-
Förstå vad som menas med kvadratrot och kunna räkna ut kvadratroten av ett tal.
Kunna skriva, använda och räkna med tal i tiopotensform och grundpotensform.
Kunna använda dig av Pythagoras sats.
Kunna några prefix för stora och små tal.
Undervisningen:
Veckorna 34-36 kommer du arbeta med grön kurs.
Vecka 37 ska diagnosen vara klar.
Veckorna 38-41 jobbar du antingen med blå eller röd kurs beroende på hur diagnosen har gått.
Vecka 42 kommer du har ett skriftligt prov på kapitlet.
Visa kunskaper: På lektionstid vid enskilt arbete, vid genomgångar och diskussioner samt
provtillfället vecka 42.
Läro- och kursplanemål:
-
Tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användningen av prefix.
Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas
användning i olika situationer.
Rimlighetsbedömning vid beräkningar.
Download