Matematik 8: Taluppfattning och tals användning. Vi ska träna på

advertisement
Matematik 8: Taluppfattning och tals användning.
Vi ska träna på:





Begrepp:
tallinje, tiosystemet, decimal, räknesätt, faktor, term, summa,
differens, produkt, täljare, nämnare, kvot, avrundning,
prioriteringsordning
tal, siffror, negativa tal, potens, potensform, bas, exponent.
Metoder
Resonemang
Kommunikation
Problemlösning
Vi ska arbeta med:
Repetition från sjuan.
Addition, subtraktion, multiplikation och division.
Negativa tal.
Potensform.
Detta kommer att bedömas enligt kunskapskrav i LGR 11.
Du har kunskaper om matematiska begrepp.
Du kan välja och beskriva strategier och metoder samt föra resonemang.
Du kan lösa enkla problem.
Lena Hansson 2013.
Download