Taluppfattning

advertisement
Taluppfattning
Lägg fem föremål i en hög. Hur många är det? Hur ser du det?
Lägg så att du lätt ser hur många det är.
Hur ser du talet 10?
Vad kommer efter? Före?
Vilket tal är störst? Minst?
Är x större eller mindre än y?
Sortera tal i storleksordning.
Läsa av och skriva ut stora tal.
Skriv med siffror, lägg med pengar/multibas.
Skriv så många uppgifter som möjligt där svaret är ...
Download