LÄXA 1

advertisement
LÄXA 1
HT-2016
Taluppfattning och tals användning
9C
1. Vilket värde har siffran 4 i talet 1423?
Svar:_________________
2. Skriv talet som består av tre tiotusental, åtta hundratal och sex ental.
Svar:_________________
3. Skriv följande tal med siffror: trettiotvåtusen femhundra sextiotre
Svar:_________________
4. Använd alla siffrorna 2,5,6 och 9 och skriv ett så litet tal som möjligt.
Svar:_________________
5. Vilket tal pekar tallinjen på?
Svar A:_________________
Svar B:_________________
Svar C:_________________
6.
Svar a:__________
Svar b:__________
Svar c:__________
Svar d:___________
Download