Vecka 42
Ämne
Svenska
SO
Detta jobbar vi med denna vecka.
På torsdag genomför vi
undersökningen ni förberett och
arbetar vidare med
presentationen
RELIGION
Jobbar med gamla och nya
testamentet+ livsfrågor.
läxor, prov & redovisningar
Kom ihåg att lämna in tio
ord som du tycker är
svåra (som du inte kunde
förut) och användbara.
Skriv ord och förklaring
på ett papper och lämna
till mig på torsdag.
Läxa till torsdag.
Vem är jag? Vad är livets
mening? Svara i
skrivhäftet!
Fysik
NO
Matematik
Engelska
Vi börjar me geometri.
Läxa till onsadg. Lära sig
namnet på olika
geometriska figurer
Avsnittet om clothes går vidare. Läxa till fredag:
Vi arbetar med att beskriva
Amerikansk engelska –
människor (utseende och kläder). Brittisk engelska (orden i
Vi jobbar med sidorna: 36-37 och rutan på s. 32) och de
40-41 i TB och Describing people beskrivande orden på s.33
på s. 40-42 i WB
Prov på området fredag
v.43 (23/10)
Bild
Teknik
Slöjd
Idrott
Övrigt
Basket