Läxor i Filosofi, från höstterminen.
Läxa 1:
Semantik sid 14 – 20, uppgifter sid 18, sid 19 (1.), sid 21 (1)
Definitioner och argument, sid 21 – 25, uppgifter sid 22 (1),
Läxa 2:
Kunskap och vetenskap sid 33 – 40, uppgift 1 – 3, uppgift 4 sid 41.
Läxa 3:
Vad är sanning?, Från information till kunskap. ( sid. 41 – 47,
uppgift på sid 42 i par, sid 46 uppgift 1-3 (uppgift 3 är en lite större
skrivuppgift), sid 47 uppgift 1 och 2)
Läxa 4:
Vad är moral och etik? (sid 53 – 55, uppgift sidan 55,)
Två slags moral (sid. 56 – 60 + uppgift sid 60)
Läxa 5:
”Moraliskt ansvar 1” (finns i boken Filosofiska övningar)
Göra uppgiften ”Moraliskt ansvar 2” samt en sammanfattande
uppgift på MA 1 och 2.