Hej alla barn och föräldrar Här följer en information om vad vi

advertisement
Hej alla barn och föräldrar
Här följer en information om vad vi arbetat med i svenskan, och vad som är läxa
till nästa vecka,dvs v 36.
I kursplanen för ämnet svenska står följande: ” Utbildningen i ämnet svenska
syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att tala,
lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och
teater.”
Utifrån dessa mål har vi därför lyssnat på en text som vi sedan diskuterat med hjälp
av frågor. Eleverna har också fått ett tema som liknar berättelsen , nämligen ” En
ny elev i klassen ”. De har påbörjat sitt skrivande i skolan, får fortsätta hemma, och
sedan avsluta berättelsen i skolan nästa vecka.
Till tisdag nästa vecka ( 1/9 ) ska de också ha med sig en skönlitterär bok eftersom
skolan ska sträva efter ” att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att
läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse ”.
I slutet av v38 vill jag ha in en bokrecension, där eleven berättar kortfattat om
handlingen, och motiverar varför hon eller han tycker om / inte tycker om boken.
Ytterligare en läxa som de fått av mig till tisdag nästa vecka är stencilen
”svårstavade ord”
Återkommer med mer information...
Ha det gott i högsommarvärmen.
Hälsn Karin
Download