Vecka 45

advertisement
Vecka 45
Ämne
Svenska
SO
Detta jobbar vi med denna vecka.
Vi avslutar vårt ungdomstema
med att se en film –
”Sandor/slash/Ida”!
läxor, prov & redovisningar
Mån: Filmtajm om reformationen! Studiebesök torsdag på
Tis: Filmtajm om reformationen! syrisk-ortodoxa kyrkan i
Varberga
NO
Matematik
Vi arbetar vidare med geometri.
Engelska
Vi börjar med kap.2
Läxa multiplikation &
division med tal mindre
än 1. (fredag)
Läxa pluskvamperfekt.
Bild
Hemkunskap
Slöjd
Musik
Idrott
Språk
Övrigt
Trä: bygger skåp
Textil: stickar
60-tal
Måndag:Blandat, badminton,
basket, slagboll
Fredag: Redskapsgymnastik
Idrott i skolans
idrottshall måndagar
jämna veckor!
Läxa till fredagar!
Download