Vecka 48
Ämne
Svenska
SO
Detta jobbar vi med denna vecka.
läxor, prov & redovisningar
Vi har flyttat fram förra veckans Arbetet redovisas i
planering, att hålla ett tal, då
slutet av veckan.
flera elever var sjuka vid
planerad genomgång. Istället har
vi talat om fantasy, science
fiction och cyberpunk. Efter det
har alla elever valt vilket område
de vill fördjupa sig i.
Arbetsgången är att först läsa en
novell och sedan välja en
skrivuppgift, ett
författarporträtt eller en
berättelse.
Politik: Måndag redovisning av
våra ideologier.
Tis + tor Jobbar vi med partier
och organisationer samt dess
betydelse och hur vi kan påverka.
NO
Matematik
Engelska
Vi arbetar vidare med area. Prov
onsdag v.49
Vi arbetar med tidsprepositioner. Läxa till fredag.
Oregelbundna verb.
Bild
Hemkunskap
Slöjd
Trä:skåpbygge
Textil: Stickning
Musik
Idrott
Måndag:Basket med Niklas
kandidat Fredrik
Fredag: Fredrik håller iäven i
denna lektion som inte är
planerad ännu.
Idrott i skolans
idrottshall måndagar
jämna veckor!
Språk
Övrigt
Läxa till fredagar!