år 7 - vecka 50

advertisement
ÅR 5 – VECKA 36
ÄMNE
TEMA
NO/Sv
ATT GÖRA
Sv
Läsförståelse: Faktatexter
Teknik: Transporter, bilen forts.
Vi gör en ritning och börjar sedan bygga en bil.
Viktigt att dokumentera vad du gör under hela arbetet. När vi
avslutar temat ska du lämna in en skriftlig redogörelse.
 Giftiga skallerormar
 Primater: de klokaste djuren
Läsfixare: Spågumman och Detektiven
En
Ingen läxa!
Ma
Kap 1 Tal och räkning: Se arbetsplan!
Läxa: Träna på multiplikationstabellerna 2-10 på www.mult.se
Glöm inte att klä boken!
Idrott
Utematte
Ingen idrott
SO
Medeltiden
Läsanvisning för hela arbetsområdet: 46-71, 76-91, 94-113 i Puls
Historia.
Prov v. 38
Övrigt
Eleverna slutar kl.13.00 mån-fre.
ÅR 6 - VECKA 36
ÄMNE
TEMA
SO/Sv
Sv
ATT GÖRA
Sveriges historia 1500-1700-tal
Läsanvisning för hela arbetsområdet: 114-165 i Puls historia
Vad skiljer en faktatext från en berättande text?
 Den stora jakten på häxor, ur Boken om historia
 Häxprovet av Maj Bylock
En
Läsfixarna
Repetera “Welcome to Manchester” TB10 och “The trip”
TB14. OBS! Ej läxa men bra att repetera!
Ma
Kap. 1 Tal och räkning: Se arbetsplan!
Läxa 2 lämnas fredag den 5/9.
Idrott
Utematte
Onsdag: Ingen idrott
Fredag: Promenad 3 kilometersbana. Inget ombyte.
SO
Fördjupning
Övrigt
Eleverna slutar kl.13.00 mån-fre.
Download