Planering matematik år 8 v 2

advertisement
Planering matematik år 8 v 34 – 40
34
Tisdag 9.50 – 10.30
Onsdag 8.20 – 9.05
Fredag 9.50 – 10.55
Klart
Skolstart
Grundläggande
räkning samt
samband mellan
räknesätt.
Multiplikation
S9
35
Multiplikation
36
Division
37
Tal mindre än 0
Läxa: Klä boken
S 13
Läxa 1
Prioriteringsregler
Läxa: Beting
Addition och
subtraktion med
positiva och negativa
tal
S 17
S 21
Läxa: uppgift 110 - 114
38
Potenser
39
40
Tiopotenser
Diagnos
Repetera / fördjupning
inför provet
Prov kapitel 1
S 25
Läxa 2
Repetera / fördjupning
inför provet
S 29
Läxa: Beting
Studiedag
Då detta kapitel inleds med repetition är det viktigt att hoppa över de uppgifter
som är lätta och istället jobba på det röda spåret s 42 - 51
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards