Kapitel 1 Bryggan Tal på tallinjen 1-5 Tiosystemet 6

advertisement
Kapitel 1 Bryggan
Tal på tallinjen
1-5
Tiosystemet
6-11
Tiondelar på tallinjen
12-18
Hundradelar på tallinjen
19-25
Decimaltal
26-33, 34-38
Avrunda hela tal
40-43
Avrunda decimaltal
44-48
De fyra räknesätten
49-52
Träna på de fyra räknesätten
53-61
Prioriteringsregler
62-70, 71-75
Tal som är mindre än noll
76-82
Negativa tal
83-87
Räkna med negativa tal
88-95, 96-105
Multiplicera med 10, 100, 1000
106-115
Dividera med 10, 100, 1000
116-124
klart v.37
klart v.38
Kan svaret bli mindre när man multiplicerar?
125-134
Kan svaret bli större när man dividerar?
135-139
Tal i potensform
140-147, 148-151
Kapiteltest
s.31
Matteprov v. 42
klart v.39
Download