Hela talen

advertisement
Kapitel 1 Tal Planering för år 7 i matematik Vecka 35­40 Du kommer att få lära dig: ● Hela talen på tallinjen ● Tiosystemet, där en siffras värde beror på vilken plats den har i talet. ● Decimaltal ● Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 ● Avrundning ● De matematiska begreppen för de olika räknesätten såsom addition, summa, term, subtraktion mfl ● Prioriteringsreglerna ● Primtal, delbarhet och faktorisering Syfte: Genom undervisning ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem, välja och använda lämpliga metoder för problemlösning samt att föra matematiska resonemang. Hur: Eleverna kommer att få lära sig genom diskussioner, genomgångar, läxor samt laborativa övningar. Redovisning och bedömning Du kommer att få redovisa dina kunskaper kontinuerligt genom små skriftliga prov samt ett större prov i slutet av arbetsområdet. Du kommer även att bedömas under lektionstid både skriftligt och muntligt. Vecka Genomgång 35 Heltal och decimaltal sid 8­13 Tiosystemet Decimaltal på tallinjen Decimaltal 36 Multiplicera och dividera med 10, 100, 1000 Avrundning sid 14­17 Diagnos: Taluppfattning 37 De fyra räknesätten Prioriteringsregler sid 18­21 38 Repetition Diagnos 39 Primtal och sammansattatal 40 Repetition PROV Fredag 2 oktober Inger Strandberg Uppgifter att göra 
Download