Multiplikation Arbetsblad VL:3

Arbetsblad VL:3
Multiplikation
Räkna i ditt
räknehäfte
Räkneuppställningar
sidan 269
A
Hela tal
1
a) 7 · 64
b) 6 · 486
c) 237 · 4
2
a) 9 · 148
b) 6 · 231
c) 7 · 676
3
a) 52 · 73
b) 65 · 47
c) 33 · 45
4
a) 12 · 225
b) 146 · 56
c) 37 · 429
5
a) 23 · 1 288
b) 47 · 1 009
c) 72 · 3 090
B
Decimaltal
6
a) 6 · 12,4
b) 7 · 34,2
c) 23 · 15,5
7
a) 7 · 1,43
b) 9 · 1,33
c) 3,45 · 8
8
a) 1,2 · 3,5
b) 4,7 · 2,8
c) 2,62 · 42,3
9
a) 4,5 · 2,4
b) 2,22 · 3,8
c) 3,08 · 4,5
a) 6,2 · 2,71
b) 2,9 · 3,26
c) 5,2 · 1,25
10
·
Dela upp
sidan 271
C
V
Heltal
11
a) 2 · 14
b) 4 · 12
c) 3 · 24
12
a) 5 · 34
b) 4 · 35
c) 9 · 65
13
a) 3 · 506
b) 92 · 7
c) 3 · 407
14
a) 3 · 1 035
b) 3 · 2 406
c) 6 · 4 078
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
A r b e t s b l a d t i l l Ve r k t y g s l å d a n
89