Tal uppfattning och räkning

advertisement
Tal uppfattning och räkning
Strävansmål: att eleven utvecklar sin förmåga att förstå och använda grundläggande
talbegrepp och räkning med reella tal och närmevärden.
Mål att uppnå:
Du ska kunna:
redogöra för talsystemets uppbyggnad.
Kunna avrunda tal inom området miljoner till hundradelar.
Kunna addera och subtrahera hela tal och decimaltal, med minnessiffror och lån.
Kort division även då division ej går jämt ut.
Multiplikation. Gångertabellerna (1-10). Ställa upp multiplikationer med flersiffriga
faktorer ex. 227x53
Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 i huvudet.
Arbetsgång
Två gånger per vecka träffas vi på lektion och går igenom varje moment. På ettpasstiden(80
min) är det färdighetsträning. Det du inte hinner på ettpasset ska du göra hemma. Var noga
med att vara ikapp varje vecka eftersom vi lägger grunden för att kunna hantera olika sorters
tal och räknesätt de första fyra veckorna av terminen. Vi kommer avsluta med ett skriftligt
prov vecka 40.
vecka
35
Lektion 1
Introduktion
Lektion 2
Tiosystemet +
avrundning
36
Rep. Räkneord
Addition med
hela och
decimaltal
Subtraktion med
hela och
decimaltal
37
Multilplikation
Test
gångertabeller
Multiplikation
med 10,100,
1000
38
Kort division
Division med 10,
100, 1000
Prefix
39
40
Temavecka
Prov
Temavecka
Intro Geometri.
Ny planering ges
ut.
Lycka till!
Karin och Susanne
Ettpass
Räkna sid 8,1215+Storleksordna
tal A 1:6
Räkna s. 11 + VL:1,
VL:2,
Räkna s. 16,
arbetsblad 1:7
uppgift 1-8. Spara
pappret!, VL :3
Räkna s. 17- 18 +
arbetsblad 1:7
uppgift 9-16 +
repetera om du
behöver
Temavecka
läxa
Tiosystemet +
avrundning
Arbetsblad 1:9
Du ska kunna alla
räkneorden vi
gått igenomalgoritmer för
addition och
subtraktion
Gångertabellerna
1-10 , algoritm
för multiplikation
Träna inför
provet
Temavecka
Download