Dugga 2 – Geometri

advertisement
Namn:_________________________________
Aritmetik: tal och räkning – oförberett prov
Nu ska du göra ett prov som liknar det där du fick använda boken. Denna gång får du dock
försöka klara provet utan att använda böcker eller andra hjälpmedel.
Lycka till!
Hur tiosystemet fungerar
1.
Skriv talet tre tusental, fyra hundratal och fem ental med siffror.
2.
Vilket tal är minst av 13 0,14 0,0199 0, 100999999 0,01900?
Räkna med decimaltal.
3.
Skriv sjutton tusendelar som ett decimaltal.
4.
Du har 0,95 kg och lägger till 6 g. Väger det då mer än ett kilo?
Avrunda heltal och decimaltal
5.
Avrunda 1 775 till hundratal.
6.
Avrunda 658,345 till hundradelar.
Algoritmer vid huvudräkning
7.
263,2 + 5,9 =.
8.
22,4 – 8,8 =
Multiplikation med uppställning
9.
36,6 . 6 =
Kort division
10.
32,55 / 7=
Överslagsräkning
11.
Räcker två hundra kronor om du tankar 7 liter bensin och ska betala i kassan?
Literpriset på bensinen är 13,40.
Namn:_________________________________
Multiplikation och division med 10, 100, 1000
12.
0,654 . 100 =
13.
6,3 / 1000 =
Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
14.
4,634 . 0,01 =
15.
0,8 / 0,001 =
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards