Dugga 2 – Geometri

advertisement
Förstår en del
Namn:_________________________________
Aritmetik: tal och räkning – självvärdering – åk 7
Nu ska du titta på ditt rättade prov. Titta vilka uppgifter du hade fel på. Fundera på om det
var allvarliga fel och om du behöver träna mer på detta. Skriv det i det här dokumentet. Skriv
det på rätt plats och skriv var du ska träna någonstans.
Titta också på de uppgifter som du fått rätt på. Hur var det, behövde du titta i boken för att
klara dem? Markera …
Detta utvärderingsblad behåller du. Provet sparar jag.
Lycka till!
Förstå hur tiosystemet fungerar
nej – en del - ja
1. Skapa ett så stort tal som möjligt med siffrorna 3567.
2. Hur förändras talet 12 345 om trean ersätts med en åtta?
Kunna räkna med decimaltal.
nej – en del - ja
3. Skriv fem hundradelar som ett decimaltal.
4. Gör om 13 mm till m.
Kunna avrunda heltal och decimaltal
nej – en del - ja
5. Avrunda 795 till tiotal.
6. Avrunda 658,3235 till tusendelar.
Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning nej – en del - ja
7. 123,4+9,2 =.
8. 12.3-8.8 =
Multiplikation och division med 10, 100, 1000
nej – en del - ja
9. 45.6*100 =
10. 0,73/10 =
Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
11. 63,5*0,001 =
nej – en del - ja
Namn:_________________________________
12. 0,6/0,01 =
Multiplikation med uppställning
nej – en del - ja
13. 82,5*24 =
Kunna räkna med kort division
nej – en del - ja
14. 20,8/6,5 =
Överslagsräkning
nej – en del - ja
15. Räcker två hundra kronor om du handlar dessa varor: ost 67,50, pasta 12,30, 6 l mjölk
á`8,65, cornbiffar 57,90?
Download