Multiplikation Arbetsblad VL:5

advertisement
Arbetsblad VL:5
Multiplikation
Räkna i ditt
räknehäfte
Huvudräkning
sidan 270
A
Multiplikation med 10, 100, 1000
1
a) 10 · 45
b) 10 · 67
c) 10 · 342
2
a) 91 · 100
b) 42 · 100
c) 100 · 270
3
a) 1 000 · 77
b) 980 · 1 000
c) 1 000 · 71
4
a) 10 · 8,5
b) 10 · 7,88
c) 10 · 0,87
5
a) 0,64 · 100
b) 100 · 0,1652
c) 100 · 7,3
6
a) 1 000 · 3,178
b) 55,43 · 1 000
c) 124,5 · 1 000
7
a) 0,8 · 1 000
b) 1 000 · 0,32
c) 2,016 · 10
B
Multiplikation stora tal
8
a) 40 · 30
b) 70 · 400
c) 20 · 900
9
a) 40 · 5 000
b) 300 · 400
c) 7 000 · 30
10
a) 50 · 500
b) 600 · 80
c) 9 000 · 400
11
a) 1 200 · 3 000
b) 2 500 · 400
c) 15 000 · 6 000
12
a) 32 000 · 3 000
b) 450 · 20 000
c) 75 000 · 2 000
13
a) 1 500 · 4 000 · 2000
b) 26 000 · 3 000 · 40
c) 1 800 · 6 000 · 300
14
a) 42 000 · 6 000 · 20
b) 132 000 · 4 000 · 200
c) 13 000 · 9 000 · 300
© Matte Direkt år 7, Bonnier Utbildning och författarna
A r b e t s b l a d t i l l Ve r k t y g s l å d a n
V
91
Download