Bild 1 - Wikiskola

advertisement
Mer om tal
MatteDirekt 6B
Innehåll
• Talsystemet
• Multiplikation med uppställning
– Två- och tresiffriga tal, decimaler
•
•
•
•
Kort division
Multiplikation med 10, 100
Division med 10, 100
Överslagsräkning
Talsystemet
Multiplikation med uppställning
• Här finns två metoder
– Uppställning med talen ovanför varandra
• Lätt om man kan den utantill
• Lätt att göra fel om man glömt
– Uppställning på led
• Skriftlig huvudräkning (annat namn)
• Kräver att man förstår vad man gör
• Lättare att komma ihåg i längden
• Två- och tresiffriga tal, decimaler
Multiplikation på led
•
•
•
•
•
•
•
Multiplicera talen 34 . 56
34 . 56 =
(30+4) . 56 =
30 . 56
+
4 . 56 =
30 . 50 + 30 . 6 + 4 . 50 + 4 . 6 =
1500 + 180 + 200 + 24 =
1880 + 24 = 1904
Kort division
Multiplikation med 10, 100
Division med 10, 100
Överslagsräkning
• Avrunda, förenkla, ta på ett ungefär
• Det ska gå enkelt att göra i huvudet
• Exempel
– Beräkna på ett ungefär 12,30*89,10
– Dt är ungefär 10 * 100 = 1000
Download