Mattebeting 8:1 röd, vecka

advertisement
Vecka
Avsnitt
Räkna
Läxa
43
Räknesätt
Addition och subtraktion
LOV
Multiplikation och division
s. 178-179
Till tisdag
v.45
s.180-183
s.184-186
47
Multiplikation och division med
10,100,1000
Räknesätt och räknemetoder
48
Avrundning och överslagsräkning
s.190-193
49
Jämförpris
s.197-198
Till tisdag
v.46
Till tisdag
v.47
Till tisdag
v.48
Till tisdag
v.49
Till tisdag
v.50
50
Repetition/Blandade uppgifter
44
45
46
s.187-189
s.199-202
(Tal 119-140,152-
156)
Vecka
Avsnitt
Räkna
Läxa
43
Räknesätt
Addition och subtraktion
LOV
Multiplikation och division
s. 178-179
Till tisdag
v.45
s.180-183
s.184-186
47
Multiplikation och division med
10,100,1000
Räknesätt och räknemetoder
48
Avrundning och överslagsräkning
s.190-193
49
Jämförpris
s.197-198
Till tisdag
v.46
Till tisdag
v.47
Till tisdag
v.48
Till tisdag
v.49
Till tisdag
v.50
50
Repetition/Blandade uppgifter
s.199-202
(Tal 119-140,152156)
44
45
46
s.187-189
Download