Planering matematik 7

advertisement
Planering matematik 7
Kapitel 1: Tal och räkning.
Dessa moment kommer att behandlas:

Hur vårt talsystem är uppbyggt.

Uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i
decimalform

Samband mellan de olika sätten att uttrycka tal

utföra beräkningar med olika sorters tal

lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

göra avrundningar och använda överslagsräkning

förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
Vecka
Avsnitt
sida
34
Naturliga tal
11-14
35
Negativa hela tal
15-19
Fördiagnos
36
37
38
39
Läxa 1
315
Tal i bråkform
20-25
Tal i decimalform
27-32
Samband mellan tal
33-37
Avrundning
39-45
Läxa 2
317
Avrundning
39-45
Överslagsräkning
46-51
Blandade uppgifter.
53-54
Diagnos 1
Läxorna lämnas in fredag den vecka de står, minst åtta uppgifter.
Tips för att klara matten på ett bra sätt:

Lyssna aktivt på genomgångar och våga fråga när du inte förstår.

Arbeta koncentrerat på lektionerna och se till att du ligger i fas med planeringen.
Matte
är kul!
Download