Test 7 1 Familjens bil har gått 18399 kilometer. Hur långt har den

Namn:
1
Familjens bil har gått 18399 kilometer. Hur långt har den gått när de kört
tio kilometer till?
2
Rita en ring runt en femtedel av burkarna.
3
Rita en ring runt det största talet.
3
7
4
5
3
5
3
4
S
Du ska gå runt det kvadratiska fältet.
Du startar vid hörnet S och rör dig i
pilens riktning. Sätt ett X där du är
efter att ha gått 1 av vägen.
5
Ringa in det tal som är större än 3 men mindre än 1. 4
2
3
Test 7
3
6
5
8
4
5
7
10
4
3
1
6
7
8
Rita en ring runt det tal som ska stå på den tomma linjen för att exemplet ska stämma.
3
1
• =
6
2
1
2
3
4
Hur stor del av rektangeln är färgad? Ringa in det tal som beskriver det bäst.
0,09
0,9
0,10
9,1
1,9
Jag tänker på ett tal mellan 1,1 och 1,2. Ringa in rätt svar och skriv det färdigt.
Det finns inga tal, för att
Det finns bara ett tal, det är talet
.
Det finns många tal, t ex
, och
9
.
Ringa in det största talet i varje par.
2,09 eller 2,1
2,8
Test 7
,
eller 2,79
2
10
Ringa in det största talet i varje par.
3,521 eller 3,52
2,63 eller 2,672
11
12
Eva ska plantera en blomma. Hon tar 50 % jord och 50 % sand och blandar noga.
Hon häller hälften i en kruka. Hur många procent av blandningen i krukan är sand?
25 %
50 %
75 %
100 %
Det kan man inte veta
10 % av pojkarna och 10 % av flickorna i skolan spelar fotboll i klubblag.
Hur många procent av eleverna i skolan är det?
5 %
13
10 %
15 %
20 %
Ringa in alla sanna påståenden om talet
Det kan man inte veta
2
5
Det är större än 1
2
Det är lika mycket som 0,4
Det är samma sak som 2,5 Det är större än
1
3
14
Uttryck 60 % i bråkform och i decimalform.
15
Skriv följande tal i storleksordning med det största först.
Test 7
1
3
0,3
35 %
1
10
3
16
17
Ungefär hur många dagar har du levt? Ringa in det tal som är närmast.
400
4 000
18
400 000
Vilken summa är större än 1? Svara utan att räkna fram svaret. Gör en ring om ditt svar.
2
3
+
5
7
40 000
4
1
+
9
2
2
3
+
8 11
1
4
+
2
7
Jim köper 3 bollar för 97 kr styck. Hur kan han räkna ut hur mycket
pengar han använder. Sätt en ring om ditt svar.
3 • 100 och ta bort 3
3 • 100 och ta bort 9 3 • 100 och ta bort 6
Inget av dessa förslag 19
Ringa in alla tal som är faktorer i talet 12, dvs som 12 är jämnt delbart med:
0
20
21
Test 7
1
2
3
4
6
9
12
24
36
Till 4 katter går det år 2 burkar kattmat varje dag.
Hur mycket går det varje dag åt till 6 katter?
Hur mycket ungefär är 87 • 0,09? Uppskatta svaret, räkna inte ut det.
Ringa in det bästa alternativet.
Mycket mindre än 87
Lite mindre än 87
Lite mer än 87
Mycket mer än 87
Det kan man inte veta utan att räkna
4
22
Skriv “är större än”, “är lika mycket som” eller “är mindre än” på den tomma raden,
så att påståendet stämmer:
456 ÷ 8
23
Test 7
456 •
1
8
Tom säger att han multiplicerade ett tal på miniräknaren med 3 och fick svaret 0,6. Ringa in ditt svar.
Det går inte.
Det kan vara möjligt. Han måste ha multiplicerat med
.
5
Använd huvudräkning när du löser uppgifterna som din lärare säger. Skriv bara svaret.
24
25
Svar:
Svar:
26
Svar:
27
Svar:
28
Svar:
29
Svar:
30
Svar:
31
Svar:
32
Svar:
33
Svar:
Test 7
6
Lös följande uppgifter. Visa hur du räknar.
34
40 – 1,63
35
1,19 + 0,19
36
37
7 • 318
2004 ÷ 6
38 38 av 100
Test 7
7