Undersökning avseende smärta hos katter med sjukdomen

Universitetsdjursjukhuset
Pågående forskningsprojekt
Undersökning avseende smärta hos katter med sjukdomen
Tandresorption (TR):
Tandresorption (TR) är en tandsjukdom som drabbar tamkatten. Sjukdomen karakteriseras av en
successiv nedbrytning av tandens hårdvävnad (tandresorption). Initialt sker resorptionen på
rotnivå men även kronan kan drabbas. Sjukdomen är progressiv och läsioner indelas i olika
grader beroende på omfattning av tanddestruktion. Många frågor kvarstår kring uppkomsten av
TR hos katt.
Gör TR ont? Vi vet att det inte gör ont när mjölktänders rötter resorberas men hur är det när
läsioner exponeras till munhåla? Ett djur som har ont i ett ben haltar men smärta i munnen kan
döljas. Då sjukdomen ökar i förekomst hos gamla katter kan beteende kopplat till smärta lätt
förväxlas med åldrande. Genom att undersöka olika beteenden före och efter behandling kan vi
få en indikation på om TR är smärtsamt.
Preliminära resultat tyder på att TR är smärtsamt då det föreligger en statistisk skillnad i flera
olika beteenden som aptit, aktivitet och vilja att bli klappad kring munnen före och efter
behandling. Det vore önskvärt att kunna bedöma smärta på ett mer objektivt sätt och därför vill
vi undersöka urinen och i blodet för markörer som är kopplad till smärta. Vi vill också se om
nivåerna på dessa ämnen sjunker efter att katter behandlats för TR. Förhoppningen är att vi ska
kunna utforma en metod för att upptäcka dold smärta hos katt och därmed se till att ge djuren
lämplig behandling.
Kontaktperson:
Ann Pettersson
Telefon: 018-67 26 78
Epost: [email protected]
Universitetsdjursjukhuset
Box 7040, SE-750 07 Uppsala,
Sweden
+46 (0)18-671000
www.slu.se/universitetsdjursjukhuset