• AniCura informerar
Hög ämnesomsättning hos katt
Katter har en körtel på halsen, sköldkörteln eller
tyroidea, som producerar ämnesomsättningshormon.
Många äldre katter får godartade tumörer på sköldkörteln som medför att det produceras för mycket
ämnesomsättningshormon. Sjukdomen som uppstår
kallas för hypertyreos.
Ämnesomsättningshormon styr kroppens förbränning
och katter med för hög ämnesomsättning kan ofta
äta mer än tidigare utan att gå upp i vikt. En del går
även ner i vikt trots ett relativt stort foderintag. De
flesta katter med hypertyreos dricker mer än tidigare
och blir rastlösa och hyperaktiva, men en del kan bli
tröttare och mindre aktiva än tidigare.
Det finns flera behandlingsalternativ för hypertyreos.
Det finns behandlingar som håller sjukdomen i schack
och som ges livet ut, medan andra behandlings­former
går ut på att åtgärda orsaken till sjukdomen. Den
vanligaste formen av stabiliserande behandling är läkemedel som hämmar produktionen av ämnesomsättningshormon. Ett alternativ till läkemedel är att ge ett
specialfoder som innehåller extremt lite jod. Eftersom
jod är nödvändigt för sköldkörtelns funktion innebär
dieten, som måste vara helt strikt, att sköldkörteln inte
förmår producera så stora mängder hormon. Oavsett
om foder- eller läkemedelsbehandling väljs är det
viktigt att katten kommer på regelbundna kontroller,
då sköldkörtelhormonet mäts i blodprov. De botande
behandlingarna är kirurgisk eller radioaktiv behandling.
Vid kirurgisk behandling tas större delen av sköldkörteln bort och det brukar vara botande. Man kan
även injicera ett preparat med radioaktivt jod, som
förstör de överaktiva sköldkörtelcellerna. Katter som
får radioaktiv behandling måste placeras på en särskilt
utformad plats veckan efter behandlingen för att inte
sprida radioaktiv strålning till omgivningen. Radioaktiv behandling är som regel mycket effektiv. Vid
medicinsk behandling behöver katten komma in till
kliniken var sjätte månad för kontroll av blodvärden,
blodtryck och hjärtfunktion.
Diagnosen ställs med hjälp av blodprovsanalys, då man
mäter nivån av ämnesomsättningshormon i blodet.
Samtidigt undersöks njur- och leverfunktionen hos
katten, eftersom hög ämnesomsättning kan påverka
dessa organ. Även hjärtat kan undersökas med hjälp av
ultraljud, då katter med hypertyreos kan få förtjockad
hjärtmuskulatur.
Katter med hög ämnesomsättning svarar lyckligtvis
oftast bra på behandling och lever ett gott liv, om
det inte har uppkommit några skador på inre organ
innan sjukdomen upptäcktes. De blir oftast friska och
symtomfria. Om du har frågor om sjukdomen eller
behandlingen, kontakta oss på AniCura-klinikerna.
Lycka till!
www.anicura.se