Fakta om sköldkörteln
Denna körtel sitter på halsens framsida strax nedanför struphuvudet. Den
producerar hormonerna tyroxin (T4) och trijodtyronin (T3). Dessa båda hormoner
stimulerar kroppens ämnesomsättning. Felaktigheter i denna hormonproduktion
(under- eller överfunktion) ger upphov till struma. För dålig funktion resulterar i
sänkt ämnesomsättning, och överfunktion ger förhöjd ämnesomsättning.
Eftersom jod ingår i T4 och T3 kan brist/överskott på jod ge sekundära hormonella
förändringar.
I sköldkörteln finns vissa cellområden som producerar ett calciumreglerande
hormon, calcitonin. Detta hormon samspelar med parathormon (se
bisköldkörtlarna) för att upprätthålla en normal kalkhalt i kroppen.
Medicinsk användning
T4 och T3 är livsnödvändiga. Vid bristtillstånd där sköldkörtelproduktionen av
dessa hormoner är nedsatt ger oftast någon form av kronisk
ämnesomsättningssjukdom.