Instuderingsfrågor till embryologi-avsnittets första del

Instuderingsfrågor till embryologi-avsnittets första del
Frågor till andra delen får ni vid grupparbetet
1. Vilka övergripande funktioner har det endokrina systemet?
2. Vilka huvudsakliga delar består det endokrina systemet av?
3. Vilka tre huvudtyper av hormoner finns det, om man delar in efter kemisk
struktur? Ge exempel på hormon ur varje grupp.
4. Hur kan hormoner transporteras i blodet, och hur påverkar transportsättet
deras varaktighet?
5. Hur kommer det sig att ett hormon som sprids med blodet i hela kroppen bara
påverkar vissa målceller, och inte alla celler?
6. Beskriv hur ett fettlösligt respektive vattenlösligt hormon transporteras och tas
upp av en målcell. Ge exempel på hormon.
7. Hur kan ett hormon brytas ned?
8. Vilka två huvudtyper av hormoner produceras av hypotalamus, hur frisätts de,
och vad har de för verkan?
9. Vilka två huvudtyper av hormoner produceras av hypofysens framlob och vad
har de för verkan?
10. Vad innebär enkel endokrin reflex, neuroendokrin reflex och komplex
endokrin kontroll via feedback?