Kost
Träning
Vila
Kost
Träning
Vila
Kost
Kolhydrater
Fetter
Proteiner
Träning
Mineraler
Vitaminer
Vatten
Vila
Kost
• Äta varierat
• Äta regelbundet
• Vid hård träning – äta mer av ALLT
Träning
Vila
Kost
Hormon: Insulin
Träning
Vila
Kost
Träning
Vila
Kost
Träning
Kondition
Rörlighet
Bålstabilitet
Balans
Styrka
Koordination
Vila
Kost
Träning
• Du blir bra på det du tränar
• De fysiska förmågorna
samverkar med varandra
• All träning påverkar hälsan
• Slutsats: Träna varierat
Vila
Kost
Träning
Hormon: Endorfin
Vila
Kost
Träning
Vila
Kost
Vila
Träning
• Sömn > Reparation
• Avkoppling >
Stresshämmande
Kost
Vila
Träning
• Stress påverkar kroppens
förmåga att återhämta sig
efter träning negativt
• Även minnesfunktioner,
humör och sömnens
kvalitet påverkas negativt
Kost
Vila
Träning
Hormon:
melatonin
Kost
Träning
Vila
Kost
Mående och hälsa
Träning
Vila
Kost
Gener
Mående och hälsa
Träning
Vila
Puberteten
Olika förutsättningar?
Länkar
• Gabriel Landeskog, NHL-spelare, om balansen
mellan kost, träning och vila:
https://youtu.be/iorRIaFWfOU
• Janne Wåhleman, idrottslärare, om vad du kan
tänka på när du planerar egen träning:
https://youtu.be/nCF1e3PYlJE
• Sovklockan: http://www.kalvin.mu/pedagoginfo1/nyhetsbrevet/sova/
• UR-program om stress och sömn:
https://urskola.se/Produkter/195813-Tank-tillsnackar-stress-Somn