Frågor till kund inför design

advertisement
Frågor till kund inför design
Vad är syftet med webbplatsen? Vad vill ni att besökaren ska åstadkomma med ett besök?
Syftet är att kunden ska veta att vi finns, vad vi gör och kunna kontakta oss. Kontaktinformation och
kontaktformulär.
Titta på referens och våra tidigare projekt
Få in nya kunder genom exempelvis formulär
Var har ni för målgrupp i åtanke?
Medelstora företag som är i behov av en ny hemsida.
Finns en grafisk profil att utgå ifrån?
Ja, logga finns. Den gröna och den rosa färgen på nuvarande hemsida.
Finns redan existerande material som kan användas i designfasen?
Kolla på nuvarande hemsida mindbite.se.
Referenser och upplägg på sidan.
Bilder finns
Vad med er nuvarande webbplats tycker ni om?
Att referenserna visas på ett bra sätt
Inläsningen blogg
Grafiska profil med färgerna är snygg
Vad med er nuvarande webbplats tycker ni mindre om?
Den känns omodern.
Ej mobilanpassad
Mycket text – fångar inte besökaren. Kan jobba med mera bilder och ”boxar” som på vegtec.se
exempelvis
Svårt att ta kontakt med oss, finns ingen information om kontakt på startsidan.
Tunn startsida (lite innehåll)
Icke luftig – väldigt mycket text, känns lite som att läsa ett word-dokument.
Sociala medier (Facebook)
Hur ser era konkurrenters webbplatser ut?
https://www.triggerfish.se/
http://www.roxx.se/
https://wasabiweb.se/
Ge tre exempel på andra webbplatser som ni tycker om
https://www.dise.com/sv/ - knapparna
Gillar sidor med olika bredd.
”En smartare webbyrå”
Skiss på startsida + undersida (referenser) hur vi kan presentera våra referenser bild +
informationstext
Download