HOW WE THINK WE MAKE SWEDEN DIGI Digitala

Digitala
samhällen
HOW WE
THINK WE MAKE
När vår infrastruktur kan tala…vad vill vi då att den ska säga?
SWEDEN DIGI
Magnus Forsberg, Affärsutvecklare, Microsoft Sverige
Den smarta staden ?
Transformationen i samhället
Teknologier som utvecklas snabbt
Några goda exempel
URBANISERINGEN…
Nya partnerskap
En global marknad för innovationer
Nya affärsmodeller
GLOBALISERINGEN…
INFORMATION…
Det nya kapitalet som driver
samhällsutvecklingen och
transformationen framåt.
0.16
4.4
44
2006
2013
2020
ZETTABYTES
AV DATA
1 ZETTAB Y T E = 1000 M ILJARDER Gigab ytes
STADENS DIGITALA UTMANING…
VOLYMEN DATA - INTEGRATION
Nätverk
Infrastruktur
Flöden
Elnät
Luft
Skog
Energi
Transport
Naturresurser
Vatten
Byggnader
Människor
10011001101
10011001101
Den digitala plattformen?
TEKNIKUTVECKLINGEN…
LAGRA OBEGRÄNSAT
FÖRSTÅ DATA & SKAPA NYA INSIKTER
ÖPPEN &
TILLGÄNGLIG DATA
AVANCERAD
ANALYS i REALTID
SAMLA IN DATA
KOMMUNICERA & FÖRÄNDRA
INTERNET OF
YOUR THINGS
MODERN
KONVERSATION
Människor
Infrastruktur
System
Nätverk
Processer
88 Acers
SAMMANKOPPLADE
SYSTEM
https://www.youtube.com/watch?v=bB-yb6nSCC0
Optolexia
Screening av dsylexi
Machine Learning
- Identifiera avvikelser i ögats rörelsemönster
https://www.youtube.com/watch?v=rpQKf6vxm8U
Vad händer sen?
NÄR VI DIGITALISER FÖR ALLA…
Artificiell Intelligens (AI)
Digitala Assistenter
Bots
Photo DNA
Conversation as a platform
Testa hemma 
CaptionBot
HowOld does you look
https://www.captionbot.ai/
http://how-old.net/
NYA SÄTT ATT VISUALISERA INFORMATION
https://www.youtube.com/watch?v=kX
men…
TACK…!