Nätlänkar som stöd för arbetet kring tema ”Rymden”: På

Nätlänkar som stöd för arbetet kring tema ”Rymden”:
1. På Resurscentrets hemsida www.skolresurs.fi
- klicka F-6 och välj fysik
- välj FyKe-resursen i balken till höger
- EduGalaxen i balken till höger
2. För studiebesök
- Heureka (Vanda) http://www.heureka.fi/fi/tiedetta-pallolla
- Tuorla (Piikkis) www.astro.utu.fi/planetaario/
- Meteorian (Korsholm) http://www.meteoria.fi/sv
3. Flyttbart planetarium
- www.ursa.fi/palvelut/planetaario.html
4. Övrigt material
- http://www.ungafakta.se/stjarnorplaneter/
- http://stellarium.org/
- Hur stora är stjärnor? https://www.youtube.com/watch?v=HEheh1BH34Q
- Hur stora är stjärnor?
https://www.youtube.com/watch?v=ZYVKcDvokiM&feature=youtu.be
- En resa från toppen av Himalaya till universum och tillbaka igen
https://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U
- Längden på dag och natt – en animation
http://science.sbcc.edu/physics/flash/LengthofDay.swf
- Ursas stjärnkarta http://www.ursa.fi/extra/tahtikartta/
- Planeternas namn och ordning – en drillövning
http://www.webbmagistern.se/planeter08.html
- Naturhistoriska riksmuséet
http://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/rymden.7103.html
- Rymdkanalen på Youtube
https://www.youtube.com/results?search_query=Rymdkanalen
- Vi rymmer till rymden
http://www.snsb.se/sv/Mediebank/Undervisning/Utbildningsmaterial/Vi-rymmer-tillrymden/
- Rymden
och
årskurs
2,
en
lärare
bloggar
http://blogg.hultsfred.se/malinspplugg/2014/11/12/rymden/
- Undervisa
med
Rosetta
(ESA)
http://www.esa.int/Education/Teach_with_Rosetta/History_of_the_Universe_resource_
for_primary_teachers_new_Paxi_animation_released
- http://www.pearltrees.com/gullis/rymden/id12470656
Har du fler tips? Dela gärna med dig av dessa.