Vården i siffror - Nationella Kvalitetsregister

VÅRDEN I SIFFROR
Presentation december 2015
VÅRDEN I SIFFROR
Från den 11
december öppnas
Vården i siffror
publikt.
Vårdpersonal loggar
fortfarande in med
Siths-kort.
VÅRDEN I SIFFROR
Presenterar data från olika källor
inom Svensk hälso- och sjukvård
Bland annat det som tidigare givits
ut i skriften Öppna jämförelser
Hälso- och sjukvård
Vården i siffror är ett led i
satsningen på Nationella
kvalitetsregister
Adressen är:
https://vardenisiffror.se/
VÅRDEN I SIFFROR
Vården i siffror vänder sig till dem
som arbetar med att följa upp och
analysera mått och resultat inom
svensk hälso- och sjukvård.
Genom att visa mått och resultat
kan Vården i siffror vara ett
verktyg för att skapa dialog om
kvalitet och förbättringsarbete
mellan, och inom olika nivåer
hos huvudmän och vårdgivare.
VÅRDEN I SIFFROR
Visar data från drygt 80 sjukhus
och närmare 1500 vårdenheter
Antalet indikatorer växter
ständigt. I december finns ca
260 indikatorer
Indikatorerna är grupperade inom
olika ämnen
I vården i siffror finns vissa
indikatorområden sammansatta i
nationella rapporter
TEKNIKEN
Vården i siffror hämtar data från källor via nationella
tjänsteplattformen, samt indikatorbeskrivningar via
Öppen data.
Visa mått och resultat på vården i siffror?
Läs mer här: https://vardenisiffror.se/info
Vården i siffror
Kvalitetsregister
för styrning, ledning och
förbättringsarbete
Kvalitetsindikatorkatalog
Socialstyrelsen
SKL
Nationell tjänsteplattform
Öppen
data
plattform
1177 Vårdguiden och innovatörer
för patienter och invånare
Landstingens
datalager