Öppna jämförelser 2013
Presskonferens 3 december
Medverkande
• Alf Jönsson, landstingsdirektör
Tel: 0480-845 55
[email protected]
• Claes Hjalmarsson, överläkare, verksamhetschef
Länssjukhuset i Kalmar
Tel: 0480 - 837 80
[email protected]
2013 års rapport
• Antal indikatorer Totalt 162 st
• Uppdelning
Övergripande indikatorer
Sjukdomsgrupper och behandling
• Förändring över tid per landsting
och för riket, skildras för fler indikatorer
• Indikatorer från bland annat:
Nationella Kvalitetsregister
Socialstyrelsens olika
Hälsodataregister
Processen internt
• Uppföljning och förbättringsarbeten i hela verksamheten
utifrån resultaten
• Kommentarer (drygt 50 personer)
Indikatoransvariga analyser alla 162 indikatorer
Områdesansvariga analyser alla 16 områden
Öppna resultat och analyser på Ltkalmar.se
Områden med starkast förbättring
•
•
•
•
•
•
Tillgänglighet
Kvinnosjukvård
Intensivvård
Hjärtsjukvård
Läkemedelsbehandling
Rörelseorganens sjukdomar
Exempel på våra starkaste områden
•
•
•
•
•
Tillgänglighet
Förtroende och patienterfarenheter
Kostnader
Rörelseorganens sjukdomar
Kvinnosjukvård
Förtroende och patienterfarenheter:
Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort
förtroende för vården vid vårdcentraler
2013
2012
2011
2010
2008 2009
2007
2006
Kostnad per konsumerad DRG-poäng – mest vård
för pengarna
”Kalmar har den lägsta
kostnaden per DRGpoäng, det vill säga den
högsta produktiviteten,
cirka 10 procent över
genomsnittet.”
4,350 kronor lägre än
genomsnittet i riket.
Källa: s 70 rapporten
Öppna jämförelser 2013
Tillgänglighet
Kvinnosjukvård
Rörelseorganens sjukdomar
Cancersjukvård – förbättringsarbete med fokus på
patientens hela väg genom vården
• Genomlyser och flödeskartläger
vårdprocessen cancer.
• Fokuserar på att minska ledtider,
minska variationen i flödena, öka
kvaliteten och patientsäkerheten allt ur ett patientcentrerat
perspektiv.
• Länsgemensamt processarbete i
samverkan med Regionalt
cancercentrum sydöst (RCC).
Cancersjukvård - förbättringsarbete
Arbetar med fem diagnosgemensamma områden:
• Tidig upptäckt av cancer
• Kontaktsjuksköterska
• Individuell vårdplan
• Vårdöverenskommelse (mellan vårdgivare och patient)
• Multidisciplinär konferens (samlad bedömning och planering)