Manual inloggning NPÖ

advertisement
Dokumentnamn:
Sida: 1 (1)
Manual inloggning NPÖ
Skapad av:
Stefan Söderberg
Skapad:
130508
Reviderad den:
1. Sätt i SITHS-kort i den tunna klienten se manual använda SITHS kort
2. Öppna en webbläsare och ange adressen: https://www.npo.se (glöm inte s i https)
Länk finns också i procapita
3. Skriv in din PIN-kod för SITHS-kortet
4. NPÖ öppnas med en sida där du anger patientens personnummer
5. Intyga patientrelation
6. Intyga samtycke
7. Patienten öppnas i NPÖ
Download