Sponsorgrupp/marknadsföring

advertisement
IBK MANTORP
ARBETSBESKRIVNING / MANUAL
Sponsorgrupp/marknadsföring
Arbetsuppgifter :
Kontakta företag och presentera klubben på ett trevligt sätt och därmed etablera
en hållbar relation för många års samarbete.
Ansvar:
Att gemensamt i gruppen ständigt föra diskussion om hur vi bättre når ut
till ev. sponsorer och allmänhet.
Se till att information om föreningen och dess aktiviteter når ut till allmänheten.
Följa upp befintliga sponsoravtal.
Download