Sponsorgrupp/marknadsföring

advertisement
IBK MANTORP
ARBETSBESKRIVNING / MANUAL
Sponsorgrupp/marknadsföring
Arbetsuppgifter :
Kontakta företag och presentera klubben på ett trevligt sätt och därmed etablera
en hållbar relation för många års samarbete.
Ansvar:
Att gemensamt i gruppen ständigt föra diskussion om hur vi bättre når ut
till ev. sponsorer och allmänhet.
Se till att information om föreningen och dess aktiviteter når ut till allmänheten.
Följa upp befintliga sponsoravtal.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards