Tips marknadsföring och sponsring Här har vi samlat tips från

Tips marknadsföring och sponsring
Här har vi samlat tips från studentidrottsföreningar på hur föreningen kan jobba med
marknadsföring och sponsring.











Var ute i tid – svårt att få sponsorer efter att budget är fastlagd.
Utnyttja personliga kontakter.
Argument: Studenter är en intressant målgrupp! Studenter är framtida arbetskraft! Idrott
är upplevelse! (för alla inblandade).
När man väl får sponsoravtal – se till att de blir långvariga.
Sök inte bara ekonomiskt stöd. Produktsponsring kan ibland vara lättare att få.
Skapa mervärde
Ha en mediapartner
Hyr ut hall till företag. Det ger gratis marknadsföring
Samarbeta med företag (som får möjlighet att utnyttja lokalerna)
Underhåll namnet (t.ex. reklamjingel i radio).
Var väl förberedd och ge inte upp.