Marknadskommunikation
och mediaval
Kommunikation – att lyssna, förstå och
övertyga
Kommunikationsmodellen
•
•
•
•
•
Sändare
Budskap (Media)
Störningar
Mottagare
Feed-back
Vem…säger vad…via vilka kanaler…till vem…och med vilken effekt?
Marknadskommunikationens syfte
• Kunskapsmål, ökade kunskaper hos kunderna om våra produkter
• Attitydsmål, att skapa positiva känslor/relationer till företaget och produkten
• Handlingsmål, få kunden att göra något aktivt
AIDA – ett hjälpmedel vid målbestämmelse
• A, Attention, kunden uppmärksammar företaget/produkten
• I, Interest, kunden blir intresserad av min produkt
• D, Desire, Kunden får en känsla av att produkten och priset är bra, får ett
köpkrav
• A, Action, kunden köper varan
• S,Satisfacaction, kunden är nöjd med varan och gör återköp
Hur utformas budskapet?
• Rubrik, ska väcka intresse nyfikenhet och sammanfatta kärnan i budskapet
• Texten, ska vara fängslande, fyndig och gärna rolig, utgå från kundens behov
och ange fördelar med din produkt
• Bilden, tecknad eller fotograferad, ska fånga upp och belysa texten
Sinnesmarknadsföring
•
•
•
•
•
Doft
Ljud
Synintryck
Smak
känsla
Att välja media/kanal
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tidningar
TV
Utomhusreklam
Direktmarknadsföring
Internet
Personlig försäljning
SP
Sponsring
PR
Fyra bedömningspunkter för val av kanal
•
•
•
•
Avgränsad målgrupp, selektivitet
Hur stor andel av målgruppen man vill nå, räckvidd
Hur ofta vill man nå målgruppen, frekvent
Vilken genomslagskraft man behöver för sitt budskap, impact
Tidningar- nyheter och reklam
• Annonser
• Veckotidningar, månadstidningar
• Hobbytidningar, facktidningar
Utomhusreklam
•
•
•
•
Når många människor
Väldigt ytligt
Meddelanden måste formuleras på enkelt sätt
Reklambudskapet blir repeterat flera gånger
Media med action – film, TV och radio
•
•
•
•
•
Levande och verklighetsnära
Stimulerar både syn och hörsel
Tekniska effekter
TV reklam visas flera gånger vilket skapar repetitionseffekt
Kostnad hög
DR
•
•
•
•
Direktreklam är ett stort medium i Sverige
Adresserad DR
Oadresserad DR
Inte lika offentlig som tex. annonser, vilket gör att konkurrenterna inte ser
den.
• Kundorienterad
Webben som kommunikationsmedium
En besökare på webben:
• Är mer aktiv än i andra medier
• Ofta befinner sig nära köp/handling
• Bearbetar budskapet under längre tid än i flera andra medier – under
förutsättning att han/hon finner det intressant
Personlig försäljning
•
•
•
•
•
•
Man påverkar människor muntligt
Enkelt sätt att få fram sitt budskap
Kan besvara frågor
Dyrt att jobba med personlig försäljning
Oftast vid B2B
Mässor
Sales Promotion
•
•
•
•
•
•
•
Ett sätt att stödja försäljningen och återförsäljningen.
Personligt presentationsmaterial
Video
Föredrag
Butiksmaterial
Provsmakning
Säljtävlingar
Public Relation
•
•
•
•
•
På god fot med allmänheten
Få sin produkt positivt omnämnd i press
PR kallas för gratisreklam
Pressrelease
Presskonferenser
Sponsring
•
•
•
•
Att gynna för att gynnas
Ekonomiska bidrag
Stödjer stora evenemang som syns i massmedia, event marketing
Skapa positiva relationer till många målgrupper