Välj sanserif för dina bilder

advertisement
Välj sanserif för dina bilder
Arial
Arial Narrow
Comic Sans MS
Tahoma
(jfr seriftypsnittet Times New Roman)
Sätt rubrik med sanserif och fetstil
Löpande text sätts med normal sanserif utan
markeringar
Undvik massiva textblock
Vänsterställ texten
underrubriker sätts med indrag och mindre stil
Varför gemener i stället för versaler?
ENBART VERSALER GER SVÅRTYDD TEXT
DET GÄLLER ÄVEN FÖR SANSERIFER
Ögat har lättare att följa text som på en boksida eller i en artikel ser ut
så här
Det gäller även för text vi visar för en lyssnande publik
God kontrast mellan text och
bakgrund förtydligar budskapet
God kontrast mellan text och
bakgrund förtydligar budskapet
God kontrast mellan text och
bakgrund förtydligar budskapet
God kontrast mellan text och
bakgrund förtydligar budskapet
En klen kontrast mellan text och
bakgrund sänker bildens värde
En klen kontrast mellan text och
bakgrund sänker bildens värde
En klen kontrast mellan text och
bakgrund sänker bildens värde
Undvik kombinationen rött/grönt
Den är svårläst för många
Hur det inte bör se ut
100
80
60
40
20
0
A
B
C
0
2
4
100
80
60
40
20
0
2
4
A
B
C
0
A
B
C
0
100
80
60
40
20
0
2
4
100
80
60
40
20
0
A
B
C
0
2
4
Hur det bör se ut
A
B
C
Ämne A:s
reaktion
Text i bilden:
klargörande huvudrubrik
100
80
halt 60
(mg/l) 40
20
0
kortfattad text (stödord)
som redogör för och
uttolkar diagrammet
0
5
tid (h)
Klassisk retorik byggs i 5 steg
avgränsning (inventio)
struktur (dispositio)
språk (elocutio)
inlärning (memoria)
framförande (actio)
Klassisk retorik – några enkla
hållpunkter
• Först var det viktigt att avgränsa uppgiften.
• Man skulle strukturera materialet från början till slut där
huvuddelen är det viktiga för publiken. Kan inledning
och avslutning hjälpa till?
• Språket skulle vara klart och tydligt och bildrikt och
anpassat.
• Använd hjälpmedel!
• I framförandeaspekten ligger röstteknik och
kroppsspråk där det sista betyder mer än vi kanske tror
(kanske rentav ca 80%).
Använd animationer sparsamt!
Låt all text komma in på en gång!
Låt animationen peka ut var du befinner dig!
Låt läsaren slippa fundera över total textmängd!
Använd animationer sparsamt!
Låt all text komma in på en gång!
Låt animationen peka ut var du befinner dig!
Låt läsaren slippa fundera över total textmängd!
Download