Berättande Bild

advertisement
Berättande Bild
LPP 9abc
Bildlärarna
En bild säger mer än tusen ord hör man ibland. Kanske kan det stämma?
I nästa uppgift i Bild kommer du att ha nytta av ditt språk – ditt eget bildspråk. Bild är ett eget språk och alla
har sin ”röst” att använda. Hur berättar du i bild? Hur ser det ut när du ”pratar”.
Syftet:
Att hitta lusten och berättarglädjen i bild.
Att se att du kan säga saker i bilder.
Vad?






Du ska välja ett av citaten nedan
Du ska fundera ut hur det du läser ser ut
Du ska skissa på bilden i ditt huvud
Du ska välja material som passar till just din bild
Du ska göra bilden
Du ska kunna berätta i liten grupp om din bild.
Vi kommer att bedöma:
Din idé
Din skiss
Din process
Ditt val av material och din teknik i bildskapandet
Ditt färdiga bildresultat
Din analys.
Texter att välja mellan:
Jag, En av David Levithan
”Jag är en vagabond, och hur ensamt det än kan vara så är det också oerhört befriande.”
”Du är inte han längre, måste jag påminna mig. Du är inte där. Och så tänker jag: Vad är det jag har gjort?”
” Jag har aldrig blivit förälskad i ett kön. Jag har fallit för individer. Jag vet att det finns folk som har svårt
för det, men jag fattar inte varför det ska vara svårt när det är så uppenbart.”
”Ögonblicket då man blir förälskad känns som om det har flera hundra år bakom sig, flera generationer –
som allesammans fogar in sig så att exakt detta märkliga sammanträffande kan ske. I hjärta, ända in i
märgen, känner man att allt har lett fram till detta, hur dumt man än vet att det är, att alla hemliga pilar
pekade hitåt, att självaste universum och tiden harsnickrat ihop det här för länge sen och att man inte inser
det förrän nu, att man inte förrän nu är framme vid den plats där det alltid har varit meningen att man ska
vara."
Ur Att döda ett barn av Stig Dagerman
”Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnorna skär gnolande upp bröd till kaffet och barn
sitter på golvet och knäpper sina livstycken.”
”På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna.”
”Alla skuggor är mycket mörka…”
Om du har ett eget favoritcitat ur dessa texter kan välja det istället! Om ingen av dessa böcker känns
passande kan du välja ett citat ur någon annan bok som du har läst, bara du visar vilken bok det är.
Du kan även välja ett citat ur en låt eller en dikt om du visar lyrics för sången/ visar dikten.
Kunskapskrav i bild:
E
C
A
Du kan skapa enkla bilder som
berättar och visar vad någon har
varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet tydligt på ett
ganska bra sätt.
Du kan skapa utvecklade bilder
som berättar och visar vad någon
har varit med om och vad någon
tycker. Du gör budskapet tydligt
på ett bra sätt.
Du kan skapa välutvecklade bilder
som berättar och visar vad någon har
varit med om och vad någon tycker.
Du gör budskapet tydligt på ett
mycket bra sätt.
Du kan använda olika tekniker,
verktyg och material på ett ganska
bra sätt. Du prövar på ett ganska
bra sätt hur de kan användas
tillsammans för att skapa olika
uttryck i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger
och bildkompositioner på ett
ganska bra sätt i dina bilder.
Du kan hjälpa till att utveckla
idéer inom olika områden. Du
återanvänder bilder från förr och nu
och omarbetar andra idéer och
material som finns för att inspirera
till skapande.
Du kan använda olika tekniker,
verktyg och material på ett
varierat och bra sätt. Du prövar
på ett bra sätt hur de kan
användas tillsammans för att
skapa olika uttryck i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger
och bildkompositioner på ett bra
sätt i dina bilder.
Du kan utveckla egna idéer som
du fått hjälp med att komma
fram på inom olika områden. Du
återanvänder bilder från förr och
nu och omarbetar andra idéer och
material som finns för att
inspirera till skapande.
Du kan ge förslag på och välja
arbetssätt som efter någon
förbättring gör att ditt arbete
med att skapa bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och
anpassa redovisningen till
budskap och situation på ett bra
sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen
om hur du har arbetat. Du ger
exempel på hur uttryck, innehåll,
funktion och kvalitet hänger ihop
med varandra på ett utvecklat
sätt i ditt bildarbete.
Du kan förstå bilder och andra
verk från förr och nu. Du
diskuterar på ett utvecklat sätt
hur de hänger ihop med dina
erfarenheter, andra verk och
händelser i omvärlden.
Du kan beskriva uttryck, innehåll
och funktion i bilder och andra
verk på ett utvecklat sätt. Du
använder ord som hör till ämnet
på ett bra sätt.
Du kan använda olika tekniker,
verktyg och material på ett varierat
och mycket bra sätt. Du prövar på
ett mycket bra sätt hur de kan
användas tillsammans för att skapa
olika uttryck i dina bilder.
Du kan sätta ihop former, färger och
bildkompositioner på ett mycket bra
sätt i dina bilder.
Du kan utveckla egna idéer inom
olika områden. Du återanvänder
bilder från förr och nu och omarbetar
andra idéer och material som finns
för att inspirera till skapande.
Du kan hjälpa till med att ge
förslag på och välja arbetssätt som
gör att ditt arbete med att skapa
bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och
anpassa redovisningen till budskap
och situation på ett ganska bra
sätt.
Du kan ge enkla omdömen om hur
du har arbetat. Du ger exempel på
hur uttryck, innehåll, funktion och
kvalitet hänger ihop med varandra
på ett enkelt sätt i ditt bildarbete.
Du kan förstå bilder och andra verk
från förr och nu. Du diskuterar på
ett enkelt sätt hur de hänger ihop
med dina erfarenheter, andra verk
och händelser i omvärlden.
Du kan beskriva uttryck, innehåll
och funktion i bilder och andra verk
på ett enkelt sätt. Du använder ord
som hör till ämnet på ett ganska bra
sätt.
Du kan ge förslag på och välja
arbetssätt som gör att ditt arbete
med att skapa bilder går framåt.
Du kan redovisa dina bilder och
anpassa redovisningen till budskap
och situation på ett mycket bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen
om hur du har arbetat. Du ger
exempel på hur uttryck, innehåll,
funktion och kvalitet hänger ihop med
varandra på ett välutvecklat sätt i
ditt bildarbete.
Du kan förstå bilder och andra verk
från förr och nu. Du diskuterar på ett
välutvecklat sätt hur de hänger ihop
med dina erfarenheter, andra verk
och händelser i omvärlden.
Du kan beskriva uttryck, innehåll och
funktion i bilder och andra verk på ett
utvecklat sätt. Du använder ord som
hör till ämnet på ett mycket bra
sätt.
Download