INRIKTNING IT/MEDIA: ANIMERING ÅR 7

advertisement
INRIKTNING IT/MEDIA: ANIMERING ÅR 7 UPPLÄGG: Eleverna skall lära sig hantera digital kringutrustning så som skanner, digitalkamera. Eleverna skall dessutom få lära sig delar av Photoshop och hur man med vissa digitala verktyg bearbetar bilder. Eleverna skall som slutprodukt sätta samman sitt arbete till en digital animering som sedan kommer att publiceras på sociala medier TID: Halvdag SYFTE: Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. FÖRMÅGA: skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material CENTRALT INNEHÅLL: Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder. Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande. KUNSKAPSKRAV: I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck. Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. 
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards