Animering i Danmark?

advertisement
VA D V I L L D U S T U D E R A U TO M L A N D S ?
Animering i Danmark?
Barns lärande i Australien?
Art and crafts i Reykavik?
Idrott vid Högskolan i Telemark?
Idrott vid Högskolan i Telemark?
Animering i Danmark?
Utnyttja möjligheten att åka som utbytesstudent
inom huvudämnet/programmet eller sidoämnet!
ý När ansöker jag?
Det finns två ansökningsomgångar varje år. Du kan
ansöka under perioden februari–mars med deadline
15 mars, och september–oktober med deadline
15 oktober.
ý När under utbildningen kan jag läsa utomlands?
Det du läser utomlands måste fungera som en del av
dina ordinarie studier. Dina utlandsstudier måste godkännas i förväg av examinator eller utbildningsledare.
• Du som studerar med inriktning mot förskolan och
den tidiga delen av grundskolan kan läsa en eller två
terminer utomlands inom sidoämnet. I länder som
Danmark, Norge, Nederländerna, Storbritannien
och Australien har lärarutbildningen ofta fokus mot
yngre barns lärande.
• Om du har inriktning mot den senare delen av grundskolan och/eller gymnasiet kan du läsa en eller två av
sidoämnesterminerna eller den åttonde terminen av
huvudämnet utomlands.
• Du som studerar på det Idrottsvetenskapliga eller
Fritidsvetenskapliga programmet kan studera den
femte terminen utomlands.
• Inom Studie- och Yrkesvägledarutbildningen kan du
läsa den femte terminen utomlands.
ý Var kan jag läsa?
Malmö högskola har avtal med universitet i Norden,
Europa och hela världen. Att resa ut som utbytesstudent
är enkelt och tryggt. Om du gör det inom Norden och
Europa är det också ekonomiskt fördelaktigt.
ý Lärarutbildningen i Malmö har avtal med
partneruniversitet i följande länder:
• Australien
• Chile
• Danmark
• England
• Finland
• Frankrike
• Färöarna
• Grekland
• Grönland
• Island
• Italien
• Kina
• Norge
• Nederländerna
• Polen
• Schweiz
• Spanien
• Tanzania
• Tyskland
• USA
• Österrike
Art and crafts i Reykavik?
ý Har du frågor, kontakta
Annika Landberg, internationell handläggare,
rum B230. E-post: [email protected]
Bo Lundahl, internationell koordinator, rum
A304. E-post: [email protected]
Mer information om utlandsstudier finns på
www.mah.se/lut/studerautomlands
Download