Transportprogrammet år 1

advertisement
Transportprogrammet år 1- 2
antagna hösten 2004
År 1 (grundläggande)
År 2 (fördjupning)
Lp 1 • Logistik
• Företagsekonomi/Marknadsf
• Logistik
• Trp-sektorn i Samhällsekonomin
Lp 2 • Engelska
• Transportmetodik
• Ekonomistyrning
• Marknadsföring
• IT
Lp 3 • Instruktörspedagogik
• Organisation och ledarskap
• Juridik
Lp 4
• Juridik
• Miljö
• Examensarbete
Adress till hemsidan http://www.mah.se/lut/transport
Rolf flöde trp år 1-2
Download