PROGRAM SOM STÅR ÖPPNA FÖR ANSÖKAN TILL SENARE DEL

advertisement
PROGRAM SOM STÅR ÖPPNA FÖR ANSÖKAN TILL SENARE DEL TILL VÅRTERMINEN 2016
Analytical Finance
Beteendevetenskapliga programmet*)
Byggnadsingenjörsprogrammet
Civilingenjörsprogrammet i
- energisystem
- industriell ekonomi
- innovation och produktdesign
- innovation, produktion och logistik
- robotik
Datavetenskapliga programmet
Datornätverk och datakommunikation
Ekonomprogrammet
Energiingenjörsprogrammet
Folkhälsoprogrammet
Förskollärarprogrammet
Grundlärarprogrammet för
- förskoleklass och årskurs 1-3
- årskurs 4-6
Högskoleingenjörsprogrammet i
- nätverksteknik
- innovation och produktdesign
- innovation, produktion och logistik
Innovationsprogrammet – MTO
International Business Management
Internationella marknadsföringsprogrammet
Kandidatprogrammet i språk och humaniora
med inriktning kommunikation
Kompletterande pedagogisk utbildning för
- årskurs 7-9
- gymnasieskolan
Masterprogrammet i
- intelligenta inbyggda system
- programvaruteknik
- produkt- och processutveckling – produktion
och logistik
- innovation och design
- teknisk matematik
Masterprogrammet inom hälsa och välfärd
- inriktning arbetslivsvetenskap
- inriktning socialt arbete
- inriktning vårdvetenskap med inriktning
mot omvårdnad
Master’s Programme in Financial Engineering
Sjuksköterskeprogrammet*)
Socionomprogrammet
Speciallärarprogrammet
Specialpedagogprogrammet
Ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan
Västerås
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Nyköping
Södertälje
Nacka
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Eskilstuna
Eskilstuna
Västerås
Västerås
Eskilstuna
Västerås
Södertälje (distans)
inriktn Svenska, Matematik, Utvecklingsstörning
inriktning
Sv/En
Sv/Sh
Sv/Sv2
Ma/En
*) särskilda regler gäller för detta program, se nedan
Utförlig beskrivning av programmen finns på http://www.mdh.se/utbildning/program.
Särskilda regler för vissa program
Till beteendevetenskapliga programmet kan du söka tidigast till termin 3.
Till sjuksköterskeprogrammet termin 2, 4 och 6 i Eskilstuna, Västerås och Nyköping kan endast
MDH-studenter som vill byta studieort söka.
Till sjuksköterskeprogrammet termin 3 och 5 i Eskilstuna, Västerås och Södertälje (distans) kan även
PROGRAM SOM STÅR ÖPPNA FÖR ANSÖKAN TILL SENARE DEL TILL VÅRTERMINEN 2016
studenter från andra lärosäten söka.
Om endast VFU saknas för examen kan du inte söka till senare del av sjuksköterskeprogrammet.
Download