Öppet hus är ett bra tillfälle att bekanta sig med gymnasieskolan och

advertisement
Öppet hus
Öppet hus är ett bra tillfälle att bekanta sig med gymnasieskolan och se om det är
något för dig.
Det är bra att gå till flera skolor för att sedan kunna jämföra. Du behöver inte
anmäla dig till öppet hus utan det är bara att gå dit på angiven dag och tid. Ibland är
det en gemensam samling först. Titta på skolornas hemsidor för att få aktuella
datum och tider för öppet hus.
Tänk på detta när du väljer skola:
Var ligger den och hur tar du dig dit?
Hur är studiemiljön och passar den för dig?
Hur lägger skolan upp undervisningen?
Vilka program och inriktningar finns på skolan?
Har skolan någon särskild profil?
Var äter man lunch?
Hur ofta är skolkurator, skolsköterska och SYV där?
Finns det ett bibliotek?
Hur anordnas idrotten? Har skolan egen idrottshall?
Vad finns det för möjligheter att sitta och plugga och få hjälp utöver lektionstid?
Download