Inbjudan_okt_lulea

advertisement
Idrott för alla?!
Rädda Barnen behöver dig!
Idrott är glädje, sammanhållning, och stark kamratskap! För många barn blir
idrotten en stor del av livet och en viktig faktor i utvecklingen. Väldigt många
barn finns inom föreningsidrotten och de allra flesta barnen upplever sitt
idrottande som något positivt och roligt. Men det finns också de som inte får
vara med när ledare ”toppar” grupper och lag eller när pressen från föräldrar
blir för stor. Det finns också barn och ungdomar som blir kränkta av sina
lag/klubbkamrater. Rädda Barnen vill att alla barn ska få möjlighet att uppleva allt
det positiva som idrotten kan medföra, inga barn ska bli diskriminerade eller
utsatt för kränkande behandling.
Vad kan du göra?
Vi söker dig som vill stödja idrottsklubbar i arbetet med att ta fram
handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Du kan vara en
person från idrotten eller Rädda Barnen som är intresserad av ett förändringsoch utvecklingsarbete. Går man utbildningen förväntas man genomföra ”fem steg
till en handlingsplan” i minst en idrottsförening.
Utbildningen kommer att vara kostnadsfri för alla deltagare som är medlemmar i
Rädda Barnen. Det kostar 200 kronor att bli medlem och den kostnaden kan
betalas av idrottsföreningen /lokalföreningen/kommunen såväl som av en
privatperson.
Datum: Söndagen den 5 maj
Tid: 09-16
Plats: Arken Konferenscenter Göteborg
Anmälan: Senast den 25 april till: [email protected] alternativt
telefon: 08-698 92 63
Kontakt och Kursledare:
Linus Torgeby och Tobias Sunnerfjell Rädda Barnen
I samarbete med:
Download