Anmälan om diskriminering eller annan kränkande behandling

advertisement
ANMÄLAN OM DISKRIMINERING ELLER
ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING
Anmälan gjord av: _________________________________________________
Telefonnummer: ___________________________________________________
Vem har blivit kränkt/diskriminerad?
Vad har hänt?
När (datum)?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Datum för anmälan: ___________________________________________________
Namnteckning: _______________________________________________________
Du ska lämna din anmälan till rektor.
Rektor kommer att starta en utredning.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Create flashcards