Studerande på Sfi Norrköping januari 2007

advertisement
Reviderad för Lärcentrum 2015-06-12
Likabehandlingsplan – Vuxenutbildning i Lilla Edet, Lärcentrum
En förutsättning för att trivas och utvecklas är att man känner sig trygg och
respekterad för den person man är.
-
Alla på Vuxenutbildningen blir respektfullt och lika bemötta oavsett kön,
könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder.
Ingen, varken studerande eller personal, ska utsättas för diskriminering eller
kränkande behandling.
Det är allas skyldighet att reagera mot kränkande beteenden och uttryck
som kan upplevas stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och ingripa
om någon blir utsatt.
Om Du blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering pratar du
med någon av personalen som sedan vänder sig till skolledningen. Du kan
även vända dig direkt till skolledning eller kurator.
Om någon blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering utreder
skolledningen händelsen så snabbt som möjligt och vidtar de åtgärder som
krävs.
Rektor:
Ann-Christine Gustavsson
[email protected]
Kurator:
Chatrine Kjellstenius Björck
[email protected]
0520-65 97 20
Download