Förskolan Luleå 2016-Kläppbackens förskola
Mitt barn är en
Namn
Antal
Flicka
27
Pojke
26
Väljer att inte besvara frågan
1
Total
54
1
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
7
Stämmer helt och hållet
47
Vet ej
0
Vill inte svara
0
Total
54
2
Mitt barn trivs på förskolan
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
12
Stämmer helt och hållet
42
Vet ej
0
Vill inte svara
0
Total
54
3
Jag upplever att förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
8
Stämmer helt och hållet
39
Vill inte svara
7
Vet ej
0
Total
54
4
Jag upplever att förskolan bemöter barnen utifrån allas lika värde
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
14
Stämmer helt och hållet
36
Vill inte svara
4
Vet ej
0
Total
54
5
Jag upplever att samspelet mellan barn och personal kännetecknas av respekt och förtroende
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
1
Stämmer ganska bra
13
Stämmer helt och hållet
27
Vill inte svara
13
Vet ej
0
Total
54
6
Jag känner till att "likabehandlingsplanen" (Plan mot diskriminering och kränkande behandling)
genomsyrar verksamheten
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
1
Stämmer ganska bra
19
Stämmer helt och hållet
32
Vill inte svara
2
Vet ej
0
Total
54
7
Jag upplever att förskolan arbetar medvetet med att utveckla barnens förmåga i att utöva inflytande
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
17
Stämmer helt och hållet
34
Vill inte svara
2
Vet ej
1
Total
54
8
Jag upplever att förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
1
Stämmer ganska bra
9
Stämmer helt och hållet
39
Vill inte svara
5
Vet ej
0
Total
54
9
Jag upplever att förskolan uppmuntrar barnen att samarbeta med varandra
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
14
Stämmer helt och hållet
37
Vill inte svara
2
Vet ej
1
Total
54
10
Jag upplever att förskolan hjälper mitt barn att utveckla sitt språk
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
0
Stämmer ganska bra
18
Stämmer helt och hållet
34
Vill inte svara
1
Vet ej
1
Total
54
11
Jag upplever att förskolan hjälper mitt barn att utveckla sin matematiska förmåga
Namn
Antal
Stämmer inte alls
0
Stämmer ganska dåligt
4
Stämmer ganska bra
20
Stämmer helt och hållet
30
Vill inte svara
0
Vet ej
0
Total
54
12
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Namn
Antal
Stämmer inte alls
1
Stämmer ganska dåligt
6
Stämmer ganska bra
26
Stämmer helt och hållet
19
Vill inte svara
2
Vet ej
0
Total
54
13
Förskolan möjliggör för mig att komma med synpunkter på verksamheten
Namn
Antal
Stämmer inte alls
1
Stämmer ganska dåligt
3
Stämmer ganska bra
21
Stämmer helt och hållet
27
Vill inte svara
0
Vet ej
2
Total
54
14