15 SÄTT ATT GÖRA SKOLAN TRYGGARE
Barn har rätt att känna sig trygga i skolan. Barn som känner sig trygga når bättre resultat,
lär sig att hantera konflikter, ta eget ansvar och att framföra sina åsikter. Men alla känner
sig inte trygga i skolan. Rädda Barnen har tagit fram 15 punkter som kan göra skolan till
en bättre plats. Allt som krävs är att elever, skolpersonal och föräldrar verkligen börjar
prata med varandra.
1. Alla måste vara med. Hela skolans personal, elever och föräldrar.
2. Inför nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Agera direkt.
3. Skapa gemensamma ordningsregler för språkbruk och bemötande.
4. Ge eleverna ansvar som får konkreta resultat, som att vara med och bestämma vad skolans pengar ska användas till.
5. Ta fram planen mot kränkande behandling och diskriminering tillsammans.
6. Alla elever ska vara med och påverka. Stötta elever som normalt inte tar plats så att
deras röster hörs.
7. Ta hjälp av elever för att hitta de miljöer som upplevs som otrygga.
8. Arbeta långsiktigt med hela personalgruppen. En vuxen eldsjäl räcker inte.
9. Schemalägg ett rastvänsystem för att bygga relationer med eleverna och ta dem på
allvar. Utvärdera det med jämna mellanrum.
10. Börja samarbeta tidigt, så att alla känner varandra om det händer något.
11. Hitta olika sätt att mötas i skolan som passar olika föräldrar.
12. Ge lärarna handledning i hur man engagerar och bemöter föräldrar.
13. Ge all skolpersonal fortbildning kring nätet och sociala medier.
14. Tänk in nätet i planen mot kränkande behandling och diskriminering.
15. Lär av eleverna! De är experter på sina liv och vet vad som gäller nu.
Vill du veta mer?
Ta en titt på
räddabarnen.se/
tryggareskola.
I samarbete med: